Skiagrafie

Skiagrafie je diagnostická metoda pro zobrazení tvrdých i měkkých lidských tkání, která využívá rentgenové záření. Funguje na principu rozdílné hodnoty pohlcení procházejícího svazku RTG záření v různých tkáních. Výsledný obraz je zachycován na citlivý materiál – rentgenový film či detekční systém přístroje (tímto se právě metoda odlišuje od skiaskopie, kde je daný obraz pouze pozorován, avšak není zachycen na záznamové médium). Z obrazu poté můžeme odhadnout vnitřní stavbu či poranění vyšetřovaného orgánu nebo struktury. Nejčastěji se tato metoda používá k vyšetření kostí, zubů a kloubů, ale lze jí zobrazit i měkké tkáně jako jsou např. svaly či plíce. Je to jedna z prvních diagnostických metod u většiny onemocnění.

Naše skiagrafická pracoviště jsou plně digitalizována – vyšetřované tkáně se nezobrazují na klasický snímek, ale na velice kvalitní diagnostické monitory.

Tato technologie s sebou přináší mnoho výhod:

  • snížení radiační zátěže pro pacienta
  • ochrana životního prostředí díky absenci filmů a vyvolávací chemie
  • zkvalitnění diagnostické výtěžnosti vyšetření – v rámci diagnostikování pořízených snímků může lékař využívat všech výhod digitálního zpracování. Během popisu může se snímkem pracovat ve speciálním softwaru, který mu umožní měnit kontrast, světlost, měřit vzdálenosti atd. Tyto možnosti u původní metody zpracování nebyly dostupné, ani technicky možné
  • díky digitální podobě obrazové informace je možné takovou informaci sdílet na lokální síti i mimo ni. To umožňuje, oproti dřívějšímu standardu, daleko rychlejší „dopravu“ potřebného snímku k danému odborníkovi

Digitalizace s sebou nese ovšem také nevýhody:

  • poměrně vysoké pořizovací náklady
  • závislost na složitém HW i SW
  • relativně složitá obsluha i údržba systému
  • nutnost zabezpečení dat

Skiagrafické vyšetření provádíme ihned, bez objednání, v rámci pracovní doby