Denzitometrie

Kostní denzitometrie – diagnostická metoda používající se ke stanovení hustoty kostní tkáně a k určení množství minerálů v kostech. Díky tomuto vyšetření může lékař určit, jak velká jsou rizika zlomenin spojená s osteoporózou.

Vyšetření je zcela nebolestivé a neinvazivní, trvá 10-15 minut, takže není třeba se jej obávat. Nejčastěji vyšetřovanými lokalitami jsou bederní páteř nebo kyčel. Je možné provést i vyšetření celého těla u pacientů s poruchami metabolismu nebo po transplantacích. O typu vyšetření rozhoduje indikující lékař.

Na našem pracovišti provádíme denzitometrie na celotělovém kostním denzitometru firmy Hologic, typ QDR Discovery.

Objednání a příprava

Denzitometrie je vyšetření prováděné na objednávku. Objednat se můžete osobně nebo telefonicky (viz kontakty). Pokud se jedná o akutní vyšetření, z medicinských důvodů velmi naléhavé a vyžadující upřednostnění před ostatními pacienty, provádíme ho bez objednání. O tom rozhoduje indikující lékař.

Čas, na který Vás objednáme, se budeme snažit dodržet, většinou se nám to daří, ale počítejte prosím s tím, že předchozí vyšetření se může protáhnout. Může také přijet pacient s těžkým, či akutním onemocněním, kterého vyšetříme přednostně.

Příprava na toto vyšetření není nutná žádná